070-605 14 91 070-756 58 38

Om oss

Välkommen till Laus och vårt galleri. Laus är latin och betyder upphöjd. Vi har som ambition att skapa konst som upphöjer. Våra uttrycksmedel i företaget är konst och musik, två uttryck för gemenskaper som går över gränser i tid och rymd som underlättar mötet med det upphöjda och förhoppningsvis höjer betraktaren eller åhöraren mot nya högre nivåer.

Vi har ambitionen att erbjuda ikoner av högsta kvalitet samt kurser och föreläsningar av Djordje Cavkov som enligt många uppfattas som en av Sveriges bästa ikonmålare eller ikonografer. Född och uppvuxen i Makedonien har ikonerna funnits med i hela hans liv. Djordje har ikoner placerade i kyrkor och hem runt om i hela Sverige. Han har varit lärare åt åtskilliga personer som i ikonmålning funnit en form av uttryck som talar till många. Klassiska motiv, med rötter från gamla tider, som talar till oss även idag.

Att ha en fin ikon i hemmet eller kyrkan är att ha en port som öppnar sig på två håll, en del av det gudomliga tar sin boning bland oss och ett fönster in mot evigheten öppnas. I Djordjes ikoner sker detta möte.

Som stipendiat i Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse 2008 uppmärksammades Djordjes ikoner och den höga tekniska och konstnärliga kvaliteten som skapar möjligheter för ett andligt möte.